Ny flyforskrift gir bedre tilgjengelighet

En ny forskrift skal sikre at terminaler og ombordstigningsløsninger på norske flyplasser blir tilgjengelige også for personer med nedsatt funksjonsevne. Dermed skal reisende slippe å bli båret om bord i flyet i framtiden. Det vil uten tvil gi mange en bedre reiseopplevelse.

- Vi tok initiativ til en slik forskrift allerede i 2009, og er veldig glade for at den nå er vedtatt, sier nestleder hos likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.  Hun tror den nye forskriften vil gjøre reisehverdagen betydelig bedre for mange tusen reisende.


Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven krever at offentlige bygg som flyplassterminaler skal være universelt utformet så lenge det ikke fører til uforholdsmessige kostnader. Til nå har det imidlertid vært uklart hva dette betyr i praksis. Med den nye forskriften på plass, blir det endelig klart hvilke krav som kan stilles til den enkelte lufthavn.


En av de viktigste endringene er kravet om mekanisk løfteutstyr for ombordstigning på alle lufthavner med rutetrafikk. Forskriften presiserer også at passasjerbro, der slike finnes, skal tas i bruk når det er varslet på forhånd om passasjerer som ikke kan benytte trapp.  Alle lufthavnoperatører må gjøre rede for i hvilken grad eksisterende terminalbygninger oppfyller kravene. Hvis kravene ikke er oppfylt, må de utarbeide en plan for hvordan dette kan gjøres.

Ombudet synes forskriften er et viktig skritt i retning av et samfunn for alle, men etterlyser tilsvarende forskrifter for andre offentlige bygg i Norge.
- Vi er svært glade for at Samferdselsdepartementet har klargjort hva man kan forvente av flyplassene, men etterlyser tilsvarende presiseringer om hvilke krav man kan stille til andre offentlige bygg, som skoler, barnehager og biblioteker. Her er det minst like viktig å få på plass forskrifter, slik at byggene blir tilgjengelige for alle, sier Lier Haugseth.

Les hele forskriften på regjeringens nettsider