Nytt møte i brukerutvalget

LDOs brukerutvalg møtes 26. februar.
Brukerutvalget er et rådgivende organ for LDO, og på dette møtet inviteres medlemmene til å komme med innspill om hva LDO kan gjøre for å nå flere grupper.