Rasisme truer demokratiet

- Hvis vi lar rasisme, fordommer og stereotypier styre oss, fratar vi hverandre menneskeverd og ødelegger den grunnsteinen demokratiet vårt er bygget på, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, på FN-dagen mot rasediskriminering.

- Vi må kjempe mot rasisme i dag og alle andre dager i året. Rasisme og fremmedfrykt er en trussel for enkeltmennesker, men også for samfunnet vårt som helhet, sier Ørstavik.

Får mange saker

Saker som gjelder diskriminering på grunn av etnisitet, er noe av det vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet mottar mest av.

De siste seks årene har LDO mottatt nærmere 1 500 saker som gjelder diskrimininering på grunn av etnisitet.

- Sakene vi får viser at mennesker hver eneste dag diskrimineres på grunn av navnet sitt, hudfargen, religionen. De møter fordommer på alle samfunnsområder, i arbeidslivet, i møtet med myndigheter, på gaten og i utelivet. Rasisme og rasediskriminering er fortsatt et stort samfunnsproblem. Derfor er denne dagen viktig, sier Ørstavik.