Regjeringen sover i timen

- I dag går den som diskriminerer fri, men den som rammes må bære byrden. Hvordan kan regjeringen la rettsvernet i diskrimineringssaker være så dårlig, spør likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Diskriminering blir stadfestet, men sanksjonene uteblir, sier likestilling- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Personer som blir diskriminert, kan klage til LDO og få en uttalelse om at diskriminering har skjedd. Men de må likevel til domstolene for å søke om oppreisning og erstatning for det tapet diskrimineringen har påført dem.

- Den veien er lang for mange. De siste seks årene har vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet behandlet 1300 klagesaker på diskriminering. Domstolene behandlet ni, sier Ørstavik.

- Så lenge lovbrudd ikke får følger, vil diskrimineringen fortsette, sier hun.

Godt forslag fra Likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget har foreslått at Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal ha mulighet til å gi oppreisning i diskrimineringssaker.

Dette avviser regjeringen.

- Likestillingsutvalgets forslag er godt. Regjeringen hadde en gyllen mulighet til å gjøre noe med denne store svakheten i diskrimineringsvernet. Hvordan kan de mene at dagens rettsvern for personer som blir diskriminert er godt nok? sier Ørstavik.

Hele fagmiljøet er enig: Dagens situasjon er ikke holdbar. Det skriver også professor Anne Hellum og seniorforsker Helga Hernes i Aftenposten i dag.

Diskrimineringsvernet er blitt utvidet til å omfatte flere grupper, mens effektive sanksjoner uteblir, påpeker de.

FN-kritikk

Gjennom internasjonale avtaler er Norge forpliktet til å sørge for et diskrimineringsvern som er effektivt. Det betyr at det må få konsekvenser å diskriminere. Det gjør det ikke i dag.