Gratulerer med dagen!

Samene feirer sin nasjonaldag 6. februar. Vi gratulerer! Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik deltar på en markering av dagen i Oslo rådhus.

6. februar 1917 møttes over 100 samer fra Norden i Trondheim for første gang for å snakke om forholdene i det samiske samfunnet. 

I 1992 vedtok Samekonferansen at denne datoen skal være nasjonaldagen for alle samer, også i Russland. Dagen ble første gang feiret i 1993.

- Staten Norge er etablert på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Begge folkene har den samme rett og det samme krav på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk. Hensynet til samiske interesser skal inkluderes i utformingen av politikk på alle aktuelle områder, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Samepolitikken dreier seg om å legge forholdene til rette for at samene kan videreutvikle og styrke sin egen kultur, sitt eget språk og sitt eget nærings- og samfunnsliv. Sametinget er det representative, folkevalgte organ for samene.

Ørstavik deltar deltar på en feiring av dagen i Oslo rådhus.