Statsstøtte til sivilt samfunn

Et sterkt sivilt samfunn, gjennom blant annet interesseorganisasjoner, er viktig og i tråd med de internasjonal konvensjonene Norge er forpliktet til å følge.

Både FNs rasediskrimineringskonvensjon og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon forplikter staten til å legge til rette for et aktivt sivilt samfunn som fremmer formålene til konvensjonene. Konvensjonene er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven og diskrimineringsloven.

FN har flere ganger gitt uttrykk for at norske myndigheter må sørge for at interesseorganisasjoner har økonomiske rammer som gjør at de kan være dette viktige korrektivet.

Ombudet fører tilsyn med at staten oppfyller forpliktelsene etter konvensjonene.

- Oppfyllelse av menneskerettighetene er en forutsetning for et sunt og levedyktig demokrat, og det sivile samfunn, gjennom blant annet interesseorganisasjoner, er viktig i dette arbeidet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.    

I Dagsavisen onsdag går kulturminister Hadia Tajik ut mot Fremskrittspartiet. Frp ønsker å stille nøytralitetskrav til interesseorganisasjoner som mottar statsstøtte. Tajik mener kravet er et brudd på ytringsfriheten.