Helseminister Bent Høie
Helsedirektoratets ekspertgruppe ber helseminister Bent Høie om å fjerne steriliseringskravet

Fjern steriliseringskravet

Helsedirektoratets ekspertgruppe anbefaler at regjeringen fjerner kravet om sterilisering for å endre juridisk kjønn. Nå krever Likestillings- og diskrimineringsombudet handling.

– Det er på høy tid at kravet fjernes. Nå må helseminister Bent Høie få fortgang i prosessen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I dag må personer som har en annen kjønnsidentitet enn den de er født med gjennomgå hormonell behandling og sterilisering for å kunne endre sitt juridiske kjønn.

-Dagens praksis er lovstridig og nedverdigende. Det er vanskelig at man på papiret må være en annen enn den man både ser ut og føler seg som, sier Ørstavik.

Store konsekvenser

Ekspertgruppen Høie oppnevnte i 2013 presenterer i dag sin rapport, og peker på viktigheten av å fjerne steriliseringskravet.

- Vi har vært utålmodige og ventet lenge på ekspertgruppens rapport. Det er med stor glede jeg ser at de i dag går inn for å fjerne steriliseringskravet. Dette er et krav som har store og uopprettelige konsekvenser for de som er berørt. Vi må begynne å behandle transpersoner i tråd med norsk diskrimineringslovgivning og internasjonale menneskerettigheter, sier Ørstavik.

Juridisk kjønn er det man er registrert som i passet og i offentlige registre, som for eksempel Folkeregisteret. I fjor slo Likestillings- og diskrimineringsombudet fast at helsemyndighetene diskriminerte John Jeanette Solstad Remø da hun ikke fikk endre juridisk kjønn uten å gjennomgå sterilisering.

Politikk på overtid

Helse- og omsorgsdepartementet, som har det øverste ansvaret, har tidligere sagt at praksisen stammer fra 1960-tallet. En rekke land, deriblant Sverige og Danmark, har gått bort fra kravet om sterilisering.

- Dagens praksis er dessverre en del av diskrimineringens og skammens historie. Det er på høy tid at den nå endres, sier Ørstavik.