Nyhetsarkiv 2015

 • Kvinne i hijab på kontorarbeidsplass
  05.01.16
  - Uakseptabelt

  Det skal svært mye til for at en arbeidsgiver - på lovlig vis - kan nekte å ansette noen fordi de bruker hijab. Det sier Åsulv Solstad, avdelingsleder i LDO.

 • Mann og kvinne i kontorlandskap
  18.12.15
  Kritisk til ny lov

  Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det fremlagte forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov gir et svekket diskrimineringsvern. Det kommer frem i ombudets høringssvar som ble levert i dag. 

 • To på tur.
  03.12.15
  Krever trygghet for alle

  – Funksjonshemmede må få bedre hjelp og beskyttelse mot vold i nære relasjoner, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • Hanne Bjurstrøm
  23.10.15
  Bjurstrøm nytt ombud

  18. januar begynner Hanne Bjurstrøm i jobben som likestillings- og diskrimineringsombud.

 • CRPD illustrasjon
  19.10.15
  Bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter

  Personer med nedsatt funksjonsevne får ikke sine grunnleggende menneskerettigheter oppfylt. 

 • Regjeringen Solberg
  09.10.15
  Tar ikke diskrimering på alvor

  - Diskriminering er hverdagen for svært mange i Norge. Det tar ikke regjeringen på alvor. Den lanserer en politikk uten ambisjoner, virkemidler og penger, som langt på vei er et hån mot de som diskrimineres i samfunnet vårt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • Alene.
  24.09.15
  Bryt menneskerettane til barn

  Ein ny rapport frå Barneombodet viser omfattande bruk av tvang mot barn på institusjon.

 • Lek i skolegården.
  11.09.15
  Folk vil ha en skole for alle

  89 % av det norske folket mener funksjonshemmede barn bør få gå på nærskolen sin. Det viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup.- Regjeringen må lytte til folket, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • Elever.
  09.09.15
  Velkomst bestemmer integrering

  Flyktningene som kom fra Bosnia på 90-tallet klarer seg like godt som etniske nordmenn når det kommer til arbeid, utdanning og økonomi. Forskerne mener det skyldes det åpne klimaet de kom til, på en tid da «hele» Norge bestemte seg for å bidra solidarisk.

 • romani 169
  25.08.15
  Soveforbud bryter menneskerettighetene

  En ny rapport fra Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter viser at loven om soveforbud virker diskriminerende, og at politiets håndheving ute i gatene er direkte diskriminerende.

 • Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen, SVs Kari Elisabeth Kaski, Arbeiderpartiets Randi Øverland og Høyres Heidi Nordby Lunde poserer med gaven de fikk for å delta; barnetegninger av mobbing og diskriminering.
  18.08.15
  Mobbing og diskriminering i norsk skole

  Lørdag inviterte LDO og ombudets brukerutvalg til debatt under Arendalsuka. Målet var å få politikerne til å gjøre mer for å stoppe mobbing og diskriminering i skolen.

 • FN-flagget
  17.08.15
  Norge må svare for FN

  I dag starter FNs rasediskrimineringskomites eksaminasjon av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i Geneve.  ‒ Norske myndigheter er pålagt å føre en politikk som sørger for at menneskerettighetene er like tilgjengelige for alle. Slik er det ikke i Norge i dag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

 • Skole
  14.08.15
  Stopp mobbeskolen!

  Neste uke har mange tusen barn sin første skoledag. I dag gleder de seg. Hvor mange av dem vil grue seg om et halvt år?

 • Elev leser.
  13.08.15
  Alvorlige mangler ved norsk politikk

  En treffsikker likestillingspolitikk er en politikk som sørger for at menneskerettighetene er like tilgjengelige for alle. Slik er det ikke i Norge i dag.

 • Hånd med budskapet "hate" tatovert på fingrene
  10.08.15
  Krever svar fra statsministeren

  Likestillings og diskrimineringsombudet har lenge etterlyst tiltak fra regjeringen for å stoppe hatytringer og hatkriminalitet. Lite har skjedd. Nå krever ombudet handling.

 • skole
  26.06.15
  Skoledebatt i Arendal

  Diskriminering skjer hver dag i norsk skole. Lørdag 15. august inviterer vi til debatt om skolepolitikk under Arendalsuka.

 • pride
  24.06.15
  Rett skal være rett - også for skeive

  I dag braker det løs med Oslo Pride i Oslo. Du treffer oss på stand i Spikersuppa.

 • PORTRETT
  24.06.15
  Ventetiden

  Ole-Fredrik Einarsen har allerede giftet seg tre ganger med samme mann. Den dagen Den norske kirke tillater homofile vigsler foran alteret, gifter han seg igjen. 

 • romani 169
  18.06.15
  Diskriminering av tiggere

  ‒ Tilreisende tiggere er mennesker i nød. Behandlingen de får i Norge er skammelig, sier nestleder i likestillings- og diskrimineringsombudet Elisabeth Lier Haugseth.

 • Frafall 169
  17.06.15
  Frafall i skolen er et problem for likestillingen

  ‒ Jeg er bekymret for utviklingen i et likestillingsperspektiv, sier nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet Elisabeth Lier Haugseth.

 • uteliv 169
  10.06.15
  Diskriminering på byen

  Mange utesteder avviser folk i døra på usaklig grunnlag. ‒ Utelivet er for alle, sier Sunniva Ørstavik.

 • Taushet tar liv 16-9
  05.06.15
  Vi trenger en havarikommisjon nå

  Solveig Horne må legge handling bak ordene om vold mot kvinner.

 • Sunniva
  22.05.15
  Et moderne arbeidsliv

  Kvinnekvotering til styrene virker, men det blir ikke flere kvinnelige toppledere av den grunn, konkluderer ISF i ny bok. – På tide at arbeidslivet sørger for flere kvinnelige toppledere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • Skjermbilde av veilederen på www.ldo.no/inspirasjon
  15.05.15
  Slik blir du en god leder for gravide og småbarnsforeldre

  I LDOs nye nettbaserte veileder finner ledere, HR-ansvarlige og tillitsvalgte tips og råd til hvordan de kan ivareta arbeidstakere som er gravide eller tar foreldrepermisjon.

 • Fakhra Salimi foran Stortinget
  12.05.15
  Regjeringen svikter voldsutsatte kvinner

  Regjeringen vil øke kravet til botid i Norge før man får permanent oppholdstillatelse, men har ingen plan for å sikre reell unntaksadgang.

  – Det truer menneskerettighetene til kvinner i voldelige ekteskap, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • Applaus på Høyres landsmøte
  23.04.15
  Høyre må sikte høyere

  Høyre har landsmøte denne helgen. Da kan partiet ta viktige steg for å skape et mer likestilt samfunn. Her er sju punkter Høyre har mulighet til å gjøre noe med.

 • Hånd med budskapet "hate" tatovert på fingrene
  14.04.15
  Ny rapport om hatytringer og hatkriminalitet

  Hatytringer og hatkriminalitet rammer hardt. Det skader enkeltpersoner og truer demokratiet. Likestillings- og diskrimineringsombudet lanserer nå en rapport der de foreslår konkrete tiltak til hvordan regjeringen kan håndtere utfordringene.

 • Helseminister Bent Høie
  10.04.15
  Fjern steriliseringskravet

  Helsedirektoratets ekspertgruppe anbefaler at regjeringen fjerner kravet om sterilisering for å endre juridisk kjønn. Nå krever Likestillings- og diskrimineringsombudet handling.

 • gravid mage
  19.03.15
  Trekk inn magen

  Av Sunniva Ørstavik, likestilllings- og diskrimineringsombud

 • FN-salen
  10.03.15
  Likestilling på agendaen i FN

  Likestillings- og diskrimineringsombudet deltar på den årlige sesjonen i FNs kommisjon for kvinners status (CSW). Under CSW vil ombudet fokusere på bekjempelse av vold mot kvinner og partnerdrap, og bekjempelse av hatytringer.  

 • Folk med 8. mars-plakater
  07.03.15
  Derfor bør du gå i tog

  Vi i ombudet tar med oss paroler og en stor dose kampvilje til årets markeringer av kvinnedagen. Her er fem gode grunner til å gå i tog på søndag.

 • To personer i kontorlandskap.
  05.03.15
  Midlertidige mer diskriminert

  Å være ansatt i midlertidig stilling øker risikoen for at du skal bli utsatt for diskriminering. Det kommer frem i en omfangsundersøkelse om diskriminering av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon.

 • gravid mage
  04.03.15
  Gravide diskrimineres i arbeidslivet

  Halvparten av norske mødre rapporterer om forskjellsbehandling når de får barn. Hver femte gravide lar være å søke jobb fordi hun regner med å være uaktuell eller til bry for arbeidsgiver.

 • Dette krever LDO
  03.03.15
  Dette krever LDO

  Graviditetsdiskriminering er alvorlig for den som rammes, og det er alvorlig for samfunnet. LDO krever handling.

 • Mann ved kontorpult.
  28.02.15
  Sammendrag av undersøkelsen

  Dette er Norges første store omfangsundersøkelse om diskriminering av kvinner og menn som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Her finner du en oppsummering av de viktigste funnene og en kort gjennomgang av metoden vi har brukt.

 • FN-flagget
  25.02.15
  - Alvorlige mangler i norsk politikk

  Likestillings- og diskrimineringsombudet kritiserer regjeringens politikk i en ny rapport. - Menneskerettighetene skal være like tilgjengelige for alle. Slik er det ikke i Norge i dag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 17.02.15
  Trekk forslaget om tiggeforbud

  Likestillings- og diskrimineringsombudet krever at justis- og beredskapsdepartementet trekker forslaget om nasjonalt tiggeforbud. - Forslaget er diskriminerende og ivaretar ikke våre menneskerettslige forpliktelser, sier likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • Samisk flagg
  06.02.15
  Gratulerer med dagen!

  Samene feirer sin nasjonaldag fredag 6. februar. - Jeg gratulerer! sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • To personer i kontorlandskap.
  03.02.15
  Eldre blir pressa ut av arbeidslivet

  Fleire melder frå om forskjellsbehandling på arbeidsplassen på grunn av alder. Dei to siste åra har Likestillings- og diskrimineringsombodet sett ein markant auke i antall saker. 

 • Mann ved kontorpult.
  29.01.15
  Godt språk - en nøkkel i helsevesenet

  Flere ansatte i Sykehjemsetaten i Oslo kommune har kontaktet ombudet fordi de føler seg krenket og stigmatisert med blant annet et krav om språktest som var mindre enn tre år gammel og pålagte norskkurs. – Alle ansatte må vurderes individuelt og få en forklaring før de sendes på norskkurs, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • Uranienborg skole.
  29.01.15
  Benjaminprisen

  Uranienborg skule i Oslo får Benjaminprisen for 2014. 

 • Hånd.
  09.01.15
  Stopp hatpraten, Solberg

  Hatefulle ytringer rammer mange og de rammer hardt. Kvinnelige samfunnsdebattanter blir kalt jævla hore. Muslimer sammenliknes med rotter og søppel. Funksjonshemmede er kostnadsbomber som ikke har livets rett, og jøde og homo er vanlige skjellsord i norske skolegårder.

 • 03.12.14
  FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

  3. desember markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Til tross for mer enn 30 år med målsettingen full deltagelse og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne, er det fortsatt en lang vei å gå.

 • Sunniva_taushet tar liv_470x260px.jpg
  02.12.14
  Taushet tar liv

  Vi har alle et ansvar for å varsle ved mistanke om vold. Folk flest, hele hjelpeapparatet og norske myndigheter kan sammen redde liv. Men – det er regjeringen som må ta helhetlig ansvar. Støtt kampanjen "Taushet tar liv".

 • 18.11.14
  Flere roller, ett ombud

  Lars Gauden-Kolbeinsveit i Civita kritiserer Likestillings- og diskrimineringsombudets oppdrag i Dagbladet tidligere denne uken. Han mener det er problematisk å kombinere lovhåndhever- og pådriverrollen i ett og samme ombud, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et innlegg i Dagbladet.

 • kvinnelobbymøte Geneve_nov2014_470x260px.jpg
  06.11.14
  En kritisk tid for likestillingen

  En samlet europeisk kvinnebevegelse krever at politisk velvilje reflekteres med bedre overvåkingsmekanismer og flere penger. - Vi trenger at dørene til makten åpnes for kvinner, sier Nyaradzayi  Gumbonzvanda, presidenten for NGO-forumet til FNs kvinnekommisjon.

 • gravid
  03.11.14
  Ledere diskriminerer gravide

  1 av 3 ledere er skeptiske til å ansette gravide. - Altfor mange arbeidsgivere bryter loven, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik.