Sunniva Ørstavik

Trekk inn magen

Av Sunniva Ørstavik, likestilllings- og diskrimineringsombud

Eva Grinde kritiserer meg i Dagens Næringsliv mandag for å oppfordre gravide til å trekke inn magen og holde kjeft på jobbintervjuet. Jeg er enig med Grinde i at det er langt å gå. Jeg er enig med Grinde i at det ikke burde være sånn. Men mange jobbsøkere i dagens arbeidsliv har dessverre altfor mye å tape på å fortelle at de venter barn.

Det er godt dokumentert at norske arbeidsgivere møter folk som skal ha barn med fordommer, stengte dører og lovbrudd. Undersøkelser viser at 1 av 3 ledere er skeptiske til å ansette gravide. Halvparten av norske mødre forteller om forskjellsbehandling når de får barn. En av ti sier de har blitt spurt om graviditet på jobbintervju, til tross for at lovforbudet er krystallklart. Grinde burde la seg opprøre over diskrimineringen, ikke at kvinner tier om det arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om.

For meg er det ingen tvil om hvem som har ansvaret når loven brytes. Det er arbeidsgiverne. Derfor krever vi at arbeidsgivere lærer seg loven og slutter å bryte den, og at norske myndigheter fører en likestilt arbeidslivspolitikk, som anerkjenner at arbeidstakere har omsorgsansvar. Men inntil det er på plass, kan jeg ikke gjøre annet enn å tydeliggjøre for folk risikoen ved å fortelle at de skal få barn.

For kvinner som tar kontakt med oss er ofte dilemmaet: få et arbeidsforhold med en dårlig start eller ikke noe arbeidsforhold i det hele tatt.

 

 

Publisert i Dagens Næringsliv torsdag 19. mars 2015