Spør UUtilsynet om universell utforming

UUtilsynet v/Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) fører tilsyn og gir veiledning om universell utforming av IKT-løsninger. Dersom du opplever at en norsk nettløsning eller automat ikke er tilgjengelig, kan du kontakte UUtilsynet.

Ta kontakt med eieren av IKT-løsningen

Dersom Digitaliseringsdirektoratet konstaterer at nettløsningen eller automaten skulle vært utformet på en annen måte, kan du rette en henvendelse til den som er ansvarlig og gjøre personen kjent med at løsningen ikke er tilgjengelig for deg. Du kan også vise til forskriften om universell utforming av IKT-løsninger, som beskriver hvilke plikter en eier av en IKT-løsning har til å gjøre den tilgjengelig, og hvilke tekniske løsninger som skal brukes.

Her vil det være en fordel å være så konkret som mulig i beskrivelsen av problemet, samt vise til Digitaliseringsdirektoratet og forskriften.

 

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda: