Spør Difi om tilgjengelighet på nett

Difi er norsk veiledningsinstans når det gjelder tilgjengelighet på nett. Dersom du opplever at et norsk nettsted ikke er tilgjengelig kan du kontakte Difi for å høre om eieren av nettstedet vil være pliktig til å gjøre sidene tilgjengelig på den måten du ønsker. Det er laget en forskrift om tilgjengelighet på nett. Forskriften beskriver hvilke plikter en eier av en nettside har til å gjøre den tilgjengelig, og hvilke tekniske løsninger som skal brukes.

Dersom Difi konstaterer at sidene skulle vært utformet på en annen måte, kan du rette en henvendelse til den som er ansvarlig for sidene og gjøre dem kjent med at sidene ikke er tilgjengelige for deg. Her vil det være en fordel å være så konkret som mulig i beskrivelsen av problemet, samt vise til Difi og forskriften.

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda: