Denne quizen hjelper deg å ta opp temaet!

En samtale mellom leder og ansatte er et viktig første skritt i arbeidet med å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Vi har ut utviklet en quiz som skal gjøre det lettere å sette i gang den vanskelige samtalen. 

I quizen kan ledere og ansatte i en virksomhet sammen gå igjennom 12 ulike dilemmaer knyttet til seksuell trakassering. De ulike svaralternativene danner utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner som skal knyttes til eget arbeidsmiljøarbeid.

Det er ikke alltid like lett å finne tid og sted til en slik samtale. Seksuell trakassering kan også være et tema det kan være litt vanskelig å snakke om. Derfor har partene i arbeidslivet, i samarbeid med Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet, utviklet dette samtaleverktøyet, som kan gjøre det litt lettere. Verktøyet er en del av kampanjen #settestrek i regi av Treparts bransjeprogram uteliv.

Ta quizen på quiz.settestrek.no eller klikk på knappen under.