Kurs Alta 12. juni

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Kort om kurset

Ansatte har rett på et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering. Trakassering og seksuell trakassering er svært alvorlig og rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt.

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr kurs i hvordan du som arbeidsgiver, leder, tillitsvalgt, HMS- eller HR-ansvarlig kan forebygge og håndtere trakassering på din arbeidsplass. Kurset er gratis.

Kurset inneholder:

  • gjennomgang av hva seksuell trakassering er og arbeidsgivers ansvar
  • presentasjon av hvordan arbeidsgiver kan etablere forståelse for hva som er uakseptabel oppførsel på arbeidsplassen
  • en gjennomgang av hvordan arbeidsgiver kan gjennomføre risikokartlegging og tiltak for å redusere risikoen for trakassering
  • informasjon av hvordan arbeidsgiver kan etablere en «si fra kultur» på arbeidsplassen og rutiner for varsling om trakassering
  • informasjon om ledernes særskilte ansvar
  • informasjon om betydningen av at trakassering får konsekvenser for de som trakasserer
  • tips til hvordan arbeidsgiver kan skape åpenhet for å snakke om dette på arbeidsplassen

Vi legger opp til et aktivt og deltakende kurs og er opptatt av deltakernes egne erfaringer fra deres arbeidshverdag. Vi ønsker å diskutere gode og konkrete løsninger for å hindre og forebygge trakassering og seksuell trakassering.

 

Målgruppe

  • Arbeidsgivere/ledere/verneombud
  • HMS-ansvarlige og HR-personell
  • Arbeidsplasstillitsvalgte