19. november ble Bjørn Erik Thon utnevnt som nytt likestillings- og diskrimineringsombud av regjeringen i statsråd.

Ombudet blir ansatt på åremål for en periode på seks år fra 2022. Thon tar over etter Hanne Bjurstrøm, og starter i sin nye jobb 28. februar 2022.

Thon kommer fra stillingen som direktør for Datatilsynet, som han har ledet siden august 2010. Han var forbrukerombud fra 2000 til 2010.

- Jeg er glad og overveldet. Da jobben ble lyst ut, var jeg ikke i tvil om at den var noe jeg hadde lyst til å bli med å konkurrere om. Ombudet har lange tradisjoner, og jobber for noen av de viktigste verdiene i samfunnet vårt, sa Thon under pressekonferansen i LDOs lokaler. 

Thon er utdannet jurist, og har jobbet som seksjonssjef i Forbrukerrådet, advokatfullmektig og dommerfullmektig, og har vært politisk rådgiver for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet fra 1999-2000.

Han er den første mannen til å bli utnevnt som ombud.

- Med Bjørn Erik Thon vil vi få et ombud som kan løfte fram likestilling i den offentlige debatten og som er med på å sette agendaen for viktige likestillingssaker. Det er også en viktig milepæl at vi nå for første gang utnevner en mann som ombud, og jeg er sikker på at Thon vil ivareta ombudets mange oppgaver og mandat på en meget god måte, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Fungerende likestillings- og diskrimineringsombud May Schwartz gratulerer Thon med jobben.

- Vi har ventet i spenning på annonseringen av vår nye sjef. I Bjørn Erik Thon vet vi at vi vil få en meget kompetent, engasjert og erfaren leder. Vi ser frem til å bli bedre kjent med ham, sier Schwartz.

Se det påtroppende ombudets pressekonferanse under.