Tidligere denne uka kunne vi lese i Avisa Oslo at to av Næringsetatens skjenkekontrollører ble nektet å komme inn på et utested i Oslo sentrum, uten at dørvakten oppga noen grunn til dette. På avstand observerte de at fire andre personer ble sluppet inn uten problemer, men kontrollørene ble nektet igjen da de prøvde på nytt – igjen uten å få oppgitt en konkret grunn.

Ifølge deres rapport skal dørvakten ha antydet at det var noe med utseendet til kontrollørene, men at det ikke dreide seg om at de så berusede ut. Da kontrollørene legitimerte seg som skjenkekontrollører fikk de komme inn, og observerte at alle gjestene på stedet hadde etnisk norsk utseende. Kontrollørene mistenkte derfor at nektelsen skyldtes deres etnisitet. Innehaveren av utestedet er klar på at de ser alvorlig på saken, og sier de har nulltoleranse for diskriminering.

Ulovlig å diskriminere på grunn av etnisitet  

Det er ulovlig å nekte en person å komme inn på et utested på grunn av deres etnisitet. Dette kan også være straffbart. Likestillings- og diskrimineringsombudet samarbeider med Næringsetaten i Oslo kommune om å bekjempe utelivsdiskriminering, og har bidratt til en veileder for god drift av serverings- og skjenkesteder. Et av våre råd til utestedene er nettopp å ha klare, uttalte regler når det gjelder krav til kleskode, identifikasjon, alder og oppførsel og sørge for at disse gjelder for alle. Reglene bør være godt synlige for gjestene slik at en eventuell avvisning kan begrunnes.  

Diskriminert?

Hvis du mistenker at du har blitt diskriminert kan du kontakte oss for å få veiledning, du kan tipse skjenkemyndighetene i kommunen der du bor eller kontakte politiet. Bevis er viktig i slike saker. På nettsiden rasismeveileder.no finner du konkrete tips til hva du kan gjøre hvis du mistenker at du blir diskriminert.