Hva bekymrer mest og hva haster angående vold mot kvinner?

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviterer til åpen diskusjon før FNs høring av Norge om diskriminering av kvinner og spør:

Hva vekker mest bekymring og hva haster angående vold mot kvinner?

Norge har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner, og staten leverer en statusrapport på gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. 9. februar i år skal FNs kvinnekomité (CEDAW) vurdere myndighetenes innsats.

Organisasjoner og uavhengige institusjoner som LDO, Eldreombudet og NIM, har delt sine bekymringer til komitéen før høringen. Komiteen skal til slutt gi konkrete anbefalinger om hva Norge bør gjøre bedre.

Kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen kommer. Det gjør også de frivillige organisasjonene og uavhengige institusjonene som har gitt tilleggsinformasjon til CEDAW.

Alle interesserte er velkommen!

Meld deg på her.

Klikk her for å bli med i møtet digitalt på Teams.

 

Program:

08:30 – 09:00 Lett servering

09:00 – 09:10 Velkommen

ved likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon og direktør i NIM Adele Matheson Mestad.

09:10 – 09:20 Hva er gjort for å følge opp de viktigste anbefalingene fra siden sist? Forbedringer i inneværende periode og gjenstående utfordringer.

ved Anette Trettebergstuen, kultur- og likestillingsminister.

09:20 – 09:45 Hvilke temaer bekymrer det sivile samfunn mest? Hovedpunkter fra supplerende rapporter:

  • JURK for CEDAW-nettverket (5 min), ved Thea Austgulen
  • Amnesty Norge (3 min), ved Patricia Kaatee
  • NIM (5 min), ved Adele Matheson Mestad
  • LDO (5 min), ved Bjørn Erik Thon

09:45 – 10:30 Paneldiskusjon 

Vold mot kvinner, hva haster, hvor trengs det handling og hvem har og tar ansvar? Eksperter fra JURK, Amnesty, NIM og LDO.

 

Etter møtet: Praktisk koordinering for de som skal delta på høringen i Genève.