- Vi er ulike og kan ikke ha det slik at alle med samme diagnose blir skåret over en kam, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Ombudet har mottatt flere henvendelser fra personer med ADHD-diagnose som ønsker å avtjene førstegangstjeneste, men som har fått avslag etter å ha fylt ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet. Søkeren har heller ikke hatt adgang til å klage på beslutningen.

- Slik praksis mener vi er i strid med loven og forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Derfor valgte vi tidligere i år å klage Forsvarsdepartementet inn til Diskrimineringsnemnda, sier Bjurstrøm.

 

Lytter til ombudets argumentasjon

I klagen skriver ombudet at Forsvaret ikke tok hensyn til at dette er en diagnose med store forskjeller når det kommer til symptomer og betydning for funksjonsnivå. Nå har Forsvaret valgt å lytte til argumentasjonen og endret praksis.

- Forsvaret skal rekruttere de beste, og det skal bli lettere å be om individuell vurdering. Det er flott, for vi trenger motiverte ungdommer inn til tjeneste, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. I dag kan personer med ADHD og ADD, uten atferdsforstyrrelse få alle slags førerkort, og etter konkret vurdering også kjøre utrykningskjøretøy. Individuell helsevurdering vil ifølge ombudet si mye om evnen til impulskontroll og konsentrasjon hos dem som søker seg inn i førstegangstjeneste. Organisasjonen ADHD Norge setter stor pris på nyheten fra Forsvaret.

- Vi har kjempet for dette siden 2012 og fikk endret inntakskriteriene i 2014. Etter noen år valgte Forsvaret å endre sine rutiner som igjen stengte dørene for personer med ADHD. Denne gangen håper vi at endringene vil bli permanent for dette betyr mye for mange, sier generalsekretær i ADHD Norge, Gry Lunde.