Arendalsuka 2022 er over. Om du ikke fikk med deg ombudets arrangementer, eller har lyst til å se noen av dem igjen, har vi samlet noe av programmet i opptak her.

 

På vår Youtube-kanal kan du se:

 

Er arbeiderklassemenn likestillingens bremsekloss?

Jørn Ljunggren presenterer sin ferske rapport om arbeiderklassemenn og likestilling, skrevet på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Rapporten ser på forskjeller i likestillingsholdninger og -handlinger mellom menn og kvinner med kortere og lengre formell utdanning. 

Se opptak her. Du kan også lese mer om rapporten her.

 

Norsk arbeidsliv: Diskriminering av personer og folk i foreldrepermisjon

Hvordan står det til med diskriminering av gravide og folk i foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv i dag? Hvorfor og hvordan diskrimineres denne gruppen, og hva kan gjøres?

Under arrangementet presenteres en rapport fra AFI, bestilt av Likestillings- og diskrimineringsombudet, og det diskuteres utfordringer og mulige løsninger.

Se opptak her. Du kan også lese mer om rapporten her.