Arendalsuka er sommerens møtested for samfunn- og næringsliv. I år løper programmet fra 15-19 august. Her er en oversikt over ombudets arrangementer, samt debatter ombudets medarbeidere deltar på.

 

Tirsdag 16. august

  • 08.00 - 09.00: Når algoritmer saksbehandler: Å hindre diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor. Arrangør: LDO og Datatilsynet. Les mer her.
  • 11:45 - 12:30: Er arbeiderklassemenn likestillingens bremsekloss? Arrangør: LDO. Les mer her.
  • 13:15 - 14:00: Diskriminering av gravide og folk i foreldrepermisjon i Norge i dag. Arrangør: LDO. Les mer her.
  • 14.30 - 15.30: Vil vi egentlig ha menn som foreldre? Arrangør: Reform – ressurssenter for menn. Les mer her.
  • 14.45 – 15.45: Start your engines! Det store likestillingsracet for offentlig sektor. Arrangør: LDO. Les mer her.
  • 15.00 – 15.50: Voksenvern. Virkemidler for vern av risikoutsatte voksne. Arrangør: Stiftelsen SOR. Les mer her.

Onsdag 17. august

  • 10:00 - 10:45: Metaverset kommer. Bør vi engste oss? Arrangør: Sopra Steria. Les mer her

Torsdag 18. august

  • 10:15 - 11:00: Kampen om funkis-konvensjonen - det neste steget for menneskerettigheter i Norge? Arrangør: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Les mer her
  • 14:00 - 15:00: Digitalisering: Økt deltakelse eller økt utenforskap? Arrangør: Norsk Regnesentral, IKT Norge. Les mer her.
  • 14:30 - 16:00: Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv. Arrangør: FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Kilden kjønnsforskning.no, og LDO. Les mer her.