Tidligere denne uken ble det reviderte nasjonalbudsjettet lagt fram, og det er gode nyheter på flere områder.

Blinde, svaksynte og døve elever vil dra nytte av 15 millioner kroner som settes av til digitale læremidler. Dette vil forhåpentligvis bidra til bedre tilgang til utdanning og læring for elevene. Det viser at Kunnskapsministeren har innsett den alvorlige mangelen på læremidler for skolebarn, og at myndighetene nå begynner å ta dette på alvor.

Videre blir det satt av fem millioner kroner til utdanning innen spesialpedagogikk for elever med sansetap. Dette vil gi bedre ressurser og kompetanse for å møte behovene til disse elevene og sikre et inkluderende læringsmiljø.

– Revidert statsbudsjett viser at utdanning for elever med spesielle behov prioriteres. Det er vanskelig å fastslå i hvilken grad vår innsats har påvirket beslutningene, men vi kan være stolte av at våre anstrengelser har bidratt til disse positive resultatene, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Ombudet har en løpende dialog med forlagsbransjen og andre som utvikler digitale læremidler for barn, og har arrangert flere rundebordskonferanser rundt temaet for å sammen bidra til at alle elever skal ha samme tilgang til digitale læremidler.

Selv om pengene som er bevilget ikke er tilstrekkelige, representerer det en seier for vårt arbeid på området.

Det er uakseptabelt at læremidler bidrar til utenforskap. Les mer om vårt samarbeid med Barneombudet, Norges Blindeforbund og organisasjonen Foreldre til blinde barn her.