Formålet med LOs sommerpatrulje er å gi informasjon om arbeidslivets plikter og rettigheter til ungdommer, organisere flere i et LO-forbund og bistå de som opplever utfordringer i jobben sin. LOs sommerpatrulje har holdt på siden 1985 og besøkt ungdommer som er i sommerjobber over hele landet. Over 400 LO-ungdommer er ute på veien, og besøker godt over 6000 virksomheter. 

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon fikk gleden av å være med på patrulje på åpningsdagen 26. juni, og sa følgende til de som skulle ut for å gjøre dette viktige arbeidet – fysisk i Oslo, og via skjerm til lokallag rundt om i Norge:  

Jeg er utrolig glad for å få være med på åpning av LO sin sommerpatrulje, som jeg anser som en lang og viktig tradisjon.  

At LDO er aktivt til stede i dag er helt naturlig. Vi har en juridisk veiledningstjeneste som besvarer rundt 2 500 henvendelser hvert år, og det er omtrent 50% fra folk som føler seg diskriminert, og 50% fra bedrifter, kommuner og arbeidsgivere. Omtrent halvparten av henvendelsene gjelder diskriminering i arbeidslivet. Det betyr at vi har kontakt med 12-1300 folk hvert eneste år. Og vi vet med 100% sikkerhet at det bare er toppen av det berømmelige isfjellet. 

Et «normalt» døgn på 24 timer kan deles i tre: Søvn, familie, venner og dagligliv, og arbeid. At vi ikke har det bra på jobb er helt ødeleggende, og påvirker ikke bare den tiden vi er på jobb, men også dagliglivet, familielivet og hvordan vi sover. Og dette gjelder ikke bare de som står i jobb, men også de som vil inn i arbeidslivet, men ikke kommer seg inn, eller som presses ut.  

Vi i LDO får flest henvendelser knyttet til funksjonsnedsettelse, etnisitet og kjønn. Vi vet at omtrent 100 000 funksjonshemmede vil inn i jobb, samtidig som Norge mangler arbeidskraft. Vi vet at folk som har et ikke norskklingende navn må søke flere jobber enn mer typiske norske navn for å komme på intervju. Folk blir spurt om de er gravide på jobbintervju, eller kommer tilbake fra permisjon til andre arbeidsoppgaver. Og eldre skvises ut, eller de innkalles ikke til intervju. Og veldig dramatisk er det at hvert femte arbeidstager er blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året. Fire prosent har blitt seksuelt trakassert. Ekstra alvorlige er at disse tallene er stabile, selv etter #metoo, masse medieoppmerksomhet og økt bevissthet hos arbeidsgivere og arbeidstagere.  

Mange arbeidstagere vet ikke at de har et arbeidsrettsproblem. Andre vet ikke hvor de skal henvende seg hvis de f.eks. har et spørsmål om arbeidstid og lønn, om avspasering eller overtid, om folk har arbeidskontrakt eller om de har fått opplæring. Mange unge arbeidstagere er ferske i arbeidslivet, og mange er ikke organisert. De som har deltidsarbeid, sommerjobber eller vikariater er særlig utsatt. Derfor er LO sin sommerpatrulje så viktig. Det kan også gjøre at unge folk får et godt første møte med arbeidslivet, og det er utrolig viktig. Det gir trygghet, det skaper tillit og det betyr at man selv blir en god kollega, eller leder, hvis det er veien man ønsker å gå.   

Det å treffe folk der de er, er utrolig viktig. Også for meg, for selv om vi i LDO får mange, mange henvendelser hvert år og vi forsøker å hjelpe folk, er det viktig å komme ut i virkelighetens verden.  

Jeg gleder meg, og ønsker dere lykke til med årets sommerpatrulje!  

Likestillings- og diskrimineringsombud 

Bjørn Erik Thon