Dette er et utdrag fra ombudets nyhetsbrev. Ønsker du å motta månedlige oppdateringer om tematikker ombudet jobber med? Meld deg på via lenken til høyre (pc/mac) eller nederst på siden (mobil). 

 

Når jeg skriver dette, er det tre uker siden Russland invaderte Ukraina. Flere tusen mennesker har mistet livet. Millioner er på flukt. Utlendingsdirektoratet og direktør Frode Forfang anslår at mer enn 30 000 flyktninger kan komme til Norge, og regjeringen jobber med beredskap for å håndtere 100.000. Det er flest kvinner og barn, mennene er igjen i Ukraina for å kjempe mot de russiske styrkene.

Vi har begynt å få spørsmål i kjølvannet av tragedien. Media melder om russiske borgere som er uønsket på norske hoteller, og om skolebarn som får skjellsord slengt etter seg. Selv om Russland er den aggressive parten, er det viktig å skille mellom den russiske ledelsen, og vanlige, russiske borgere. Det er viktig at barnehager og skoler jobber aktivt for at russiske barn skal ha en trygg barndom. Det har også kommet spørsmål om det er lovlig, positiv forskjellsbehandling å dele ut gratis reisekort til ukrainske flyktninger.

Erfaringene fra flyktningkrisen i 2015 viser at det kan gå kort tid fra flyktningene klappes inn i landet til kritikken reiser seg. Vi frykter det samme vil skje nå. Flyktningene skal ha jobb, de skal ha kommunale tjenester som skole og barnehage, kanskje plass på sykehjem. Mange har vært gjennom dramatiske hendelser, de er kanskje traumatisert og kan ha behov for psykiatrisk hjelp. Dette kan skape press på kommunene, og det kan oppstå spørsmål om flyktningene mottar likeverdige tjenester.

For Likestillings- og diskrimineringsombudet er det viktig å følge utviklingen meget nøye. Vi advarer mot diskriminering og hets mot flyktninger, og vi oppfordrer alle kommuner til å gi dem de tjenestene de har krav på. Det norske folk har så langt vist en enestående vilje til å hjelpe de som kommer. Vi håper vi kan si det samme i nyhetsbrevet vårt i august.

 

Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud