Endring i husleieloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til departementets høringsbrev av 2. november 2007. Frist for å komme med merknader til utkastet er 12. februar 2008.

Les hele høringsuttalelser her.