HØRING – Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for likelønn mellom kvinner og menn

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til ovennevnte høringsnotat, med frist for høringsuttalelse 1. september 2008.

Les hele høringsuttalelse her (PDF, nytt vindu).