NOU 2008 1 Kvinner og homofile i trossamfunn

LDO støtter de endringene som diskrimineringslovutvalget foreslår. Endringene medfører at trossamfunnenes rett til å forskjellsbehandle kvinner og homofile begrenses og presiseres sammenliknet med dagens rettstilstand. Vi mener det er et skritt i riktig retning for å styrke diskrimineringsvernet for kvinner og homofile.

Les hele uttalelsen her, i PDF format.