Effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til departementets høringsbrev av 5. desember 2008. LDO har følgende merknader til departementets forslag.

Les hele høringsuttalelse her (PDF).