Ikke lov å søke etter ”voksen kontordame”

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage på en stillingsannonse der det ble søkt etter en voksen kontordame. Annonseteksten er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av både kjønn og alder, slo Ombudet fast.

Det er ikke lov å utlyse en stilling for kun et av kjønnene, med mindre det foreligger en åpenbar grunn til det. Det stilles høye krav til at grunnen må være både saklig og akseptabel.

Det er også forbudt å diskriminere på grunn av alder i hele arbeidslivet, også i utlysningstekster. Men dersom forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål og forskjellsbehandlingen ikke er uforholdsmessig inngripende for dem som rammes, kan den allikevel være lovlig.

Forskjellsbehandling er også forbudt i den videre ansettelsesprosessen. Ved å stille betingelser til kjønn og alder i en stillingsannonse, er det sannsynlig at en rekke kvalifiserte søkere ekskluderes.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet fastslår at stillingsannonsen er diskriminerende på grunn av både kjønn og alder. Ombudet kan ikke se at stillingen som kontoransatt innebærer oppgaver som menn eller yngre personer ikke kan utføre. Dermed foreligger det verken saklig grunn til å utelukke menn eller yngre fra å søke stillingen.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn, alder.
Saksnummer:   06/1439.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 første ledd, arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd.