Mistet tillegg etter permisjon

Før hun gikk ut i foreldrepermisjon fikk læreren et tillegg fordi hun var klassestyrer, men da hun kom tilbake mistet hun det. Ombudet konkluderte med at dette var ulovlig.

Kvinnen som klaget gjennom sitt fagforbund, var ansatt som lærer og fungerte som klassestyrer. Da hun kom tilbake på jobb etter endt permisjon, fikk hun beskjed om at hun ikke fikk bli klassestyrer i den klassen hun hadde hatt. Derfor mistet hun klassestyrertillegget.

Klager forklarte at hun normalt ville vært klassestyrer dersom hun hadde fortsatt. Derfor kom hun dårligere ut som følge av at hun hadde vært ute i foreldrepermisjon. Det at hun ikke fikk tilbake jobben som kontaktlærer – noe som var begrunnet i pedagogiske hensyn – betydde ikke at hun skulle fratas lønnstillegget som var forbundet med kontaktlærerstillingen.

Kommunen gjorde gjeldende at det ikke forelå noen rett for klager til å oppebære kontaktlærertillegget når hun ikke arbeidet som kontaktlærer.

Konklusjon

Ombudet kom til at kommunen var forpliktet til å betale klassestyrertillegget. Arbeidsgiver har ikke rett til å gi en arbeidstaker som kommer tilbake fra foreldrepermisjon, dårligere eller endrede arbeidsbetingelser i forhold til det hun hadde før hun gikk i permisjon.  At hun aksepterte å ikke være klassestyrer da hun kom tilbake, betyr ikke at skolen kunne nekte henne den lønnen hun hadde, før hun gikk i permisjon. Kommunen hadde derfor brutt likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/513.
Lovanvendelse: Likestillingslovens § 3, tredje ledd.

Last ned hele uttalelsen her (PDF).