Aldersdiskriminering ved innkalling til intervju

En kvinne klaget til ombudet fordi hun mente at hun var diskriminert på grunn av alder da hun ikke ble innkalt til intervju i forbindelse med at hun søkte på en stilling som sekretær ved en videregående skole.
Ombudet fant at skolen ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 (1) jf § 13-2 nr. 1 bokstav a da kvinnen ikke ble innkalt til intervju.

Ombudet mente at det ikke var grunn til å tro at den videregående skolen hadde lagt negativ vekt på kvinnens alder i strid med arbeidsmiljøloven. Ombudet la da blant annet til grunn at klager ikke hadde erfaring med det dataprogrammet som skolen i stillingsannonsen hadde etterspurt hos søkerne. Videre la ombudet vekt på at det var stor aldersspredning på søkerne som ble innkalt til intervju.

Forskjellen i alder mellom klager og den eldste innkalte søker var bare to år.

Konklusjon: Ikke i strid.

Les hele uttalelsen her (linken åpnes i et nytt vindu).