Forbigåelse ved søknad om stilling som stipendiat

En man mener han er forbigått til rekrutteringsstilling som stipendiat ved Høyskolen på grunn av etnisitet og alder.

Les hele uttalelsen her (PDF - nytt vindu).