Forbigåelse ved søknad om stilling som stipendiat

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 28. juni 2007 fra A. A mener han er forbigått til rekrutteringsstilling som stipendiat ved Høyskolen på grunn av etnisitet og alder.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har konkludert med at Høyskolen ikke har brutt forbudet mot direkte eller indirekte diskriminering på grunn av etnisitet eller alder, jf diskrimineringsloven § 4 og arbeidsmiljøloven § 13-1 i tilsetningsprosessen til den aktuelle stipendiatstillingen.

Les hele uttalelsen her.