Foreldrepermisjon - forlengelse av vikariat

En kvinne mener hun har blitt forskjellsbehandlet på grunn av kjønn av X kommune fordi hun ikke fikk forlenget sitt eksisterende vikariat/ikke ble tilbudt nytt vikariat uten utlysning mens hun var i foreldrepermisjon.

Les hele uttalelsen her (PDF - nytt vindu).