Kommune utlyste stillinger som studentstillinger – aldersdiskriminerende

En person henvendte seg til ombudet med et spørsmål om Kristiansand kommune hadde lov til å utlyse stillinger som ”studentstillinger”. Ombudet valgte å ta opp saken på eget initiativ, for å undersøke om utlysningsteksten kunne være i strid med aldersdiskrimineringsforbudet. Ombudet fant ikke at Kristiansand kommune hadde saklig grunn til å benytte seg av begrepet ”studentstilling”. Ombudet konkluderte derfor med at praksisen var i strid med forbudet mot diskriminering.

Ombudet fant at det var i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av alder, når Kristiansand kommune utlyste stillinger som studentstillinger. Kommunen hadde ingen saklig grunn til å ettersøke kun studenter til disse faste deltidsstillingene i helse- og sosialsektoren. Ombudet ga uttrykk for at aldersdiskrimineringsvernet er svært sterkt, og et unntak fra vernet må eventuelt være knyttet til krav og forhold til stillingen selv og jobbutførelsen. Kommunen hadde ikke fremmet noen slike argumenter i saken.

Konklusjon:
Ombudet fant at Kristiansand kommune brøt forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av alder i arbeidsmiljøloven § 13-1, når de utlyser deltidsstillinger med tittelen ”studentstilling”.

Saksnummer:  08/1280
Diskrimineringsgrunnlag: alder
Lovbestemmelse:  arbeidsmiljøloven § 13-1, jf. § 13-3.

Du kan lese hele uttalelsen her (PDF).