Spørsmål om diskriminering fra politiet på grunn av etnisitet

Ombudet tok av eget initiativ om spørsmålet om politiets håndtering av situasjonen da en mann med somalisk opprinnelse ble slått ned i Sofienbergparken den 6. august 2007. Vitner kritiserte politiet for ikke å ha gjort nok for å ta gjerningsmannen, for å sikre akutt helsehjelp for fornærmede, og for at vitner til hendelsen ble for dårlig fulgt opp da de kontaktet politiet i etterkant av episoden.

Ombudet fant ikke at det var grunn til å tro at politiet hadde vektlagt etnisitet i sitt arbeid i Sofienbergparken i forbindelse med at mannen ble slått ned. Vi fant at publikum og pårørendes påstand om at tjenestemennene ikke virket interessert i å ta gjerningsmannen ikke ble bekreftet av hendelsesforløpet f. eks i opptak i politiets lydlogg som bekreftet at andre patruljer var involvert i arbeidet. Ombudet fant at politiet kunne ha deltatt mer aktivt med å skaffe helsehjelp, men fant at dette mest sannsynlig hang sammen med den kaotiske situasjonen som oppsto da ambulansen dro, og ikke etnisitet.

Ombudet mente derfor at bevisbyrden ikke var gått over på politiet og konkluderte med at diskrimineringsloven § 4 ikke var overtrådt.

Ombudet fant at politiets publikumstjeneste bør gjennomgås for å sikre en bedre håndtering av publikums henvendelser dit generelt.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4 jf. § 10
Saksnummer: 07/1245

Les uttalelsen til politiet her.