Diskriminering på grunn av kjønn

En kvinne klaget til ombudet over indirekte diskriminering på grunn av kjønn.

Kvinnen var fortløpende ansatt i ulike vikariater ved X politidistrikt. Da kvinnen gikk ut i foreldrepermisjon fikk hun ikke fornyet vikariat. Hun klaget inn saken for ombudet med påstand om indirekte diskriminering på grunn av kjønn.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at kvinnen var utsatt for indirekte diskriminering på grunn av kjønn i strid med likestillingslovens § 3 andre ledd nr. 2 og § 3 tredje ledd ved at hun ikke fikk fornyet vikariat på grunn av foreldrepermisjon.

Les hele uttalelsen her (PDF).