Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Norges Handikapforbund (NHF) av 7. januar 2009.

NHF mener GameStop Norway AS (GameStop), bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, fordi inngang i Karl Johans gt. 6 B ikke er universelt utformet.

Ombudet konkluderer med at GameStop bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd når inngangspartiet ikke er tilrettelagt for personer med nedsatt bevegelsesevne. Brudd på plikten regnes som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fjerde ledd.

Les hele uttalelsen her (PDF).