Forskjellsbehandlet ved ansettelse på grunn av ADHD

En kvinne fra Oslo søkte jobb som konduktør, men fikk ikke jobben da hun hadde diagnosen ADHD. Hun mente at dette var diskriminering på grunn av funksjonshemming og klagde til ombudet.

Kvinnen kunne vise til gode referanser fra tidligere arbeidsgiver og mente at hun fungerte normalt i jobbsammenheng til tross for diagnosen.

Arbeidsgiver avviste at de hadde diskriminert henne på grunn av funksjonshemmingen, men hevdet at de fulgte en ansettelsespraksis i tråd med helsekravsforskriften. I henhold til forskriften må den som ansettes være mentalt og fysisk skikket til å utføre arbeidsoppgavene. Videre skal det ikke foreligge sykdom eller andre forhold som nedsetter bevissthetsnivå, svekker dømmekraft eller nedsette årvåkenhet i en slik grad ar det innebærer en fare for trafikksikkerheten. Arbeidsgiver har også anført at klager kan søke på andre stillinger hos dem som ikke omfattes av helsekravforskriften.

Ombudet kom frem til at klager hadde blitt forskjellsbehandlet i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd på grunn av sin funksjonshemming, men denne forskjellsbehandlingen var likevel lovlig, da forskjellsbehandlingen hadde et saklig formål og ikke var uforholdsmessig inngripende overfor klager.

Les hele uttalelsen her.