Forskjellsbehandling av mann i arbeidsforhold pga foreldrepermisjon

En mann mener han har blitt forskjellsbehandlet på grunn av foreldrepermisjon i forbindelse med flere faste tilsettinger i et fast vaktlag i brannvesen i en kommune.

Ombudet konkluderer med at kommune har handlet i strid med likestillingsloven § 4 andre ledd, jf. § 3 ved å legge vekt på mannens foreldrepermisjon da han ikke ble tilbudt tre ulike stillinger i fast vaktlag.

Les hele uttalelsen her (PDF).