HC-toalettet på et hotell - universelt utformet

En mann klaget til ombudet over at HC-toalettet på et hotell ikke var universelt utformet.

Det viste seg at toalettet mannen klaget på ikke var ment som et HC-toalett. Informasjonen fra hotellets ansatte, samt skilting hadde dermed vært misvisende.

Ombudet vurderte hvorvidt HC-toalettene på hotellet var universelt utformet.

Ombudet konkluderte med at toalettene var utformet i tråd med DTL § 9.

Saksnummer: 09/990.
Diskrimineringsgrunnlag: Nedsatt funksjonsevne.

Les hele uttalelsen her (PDF).