Ikke etnisk diskiminering ved tilsetting i psykologstilling

En man mener han ble diskriminert på grunnlag av etnisk bakgrunn da han ikke ble tilsatt i stilling som psykolog ved en psykiatrisk klinikk, jf diskrimineringsloven § 4 første ledd. Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert saken og finner at klinikken ikke har handlet i strid med diskrimineringsloven ved tilsettingen av psykolog.

Les hele uttalelsen her.