Kommune praktiserer forskjellsbehandling

En fagforening mener kommune avlønner et av medlemmene i strid med likestillingsloven § 5. Hans årslønn er lavere enn lønnen til en kvinnelig kollega i tilsvarende stilling. Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert saken og konkluderer med at kommunens avlønning ikke er i strid med likestillingslovens § 5.

Les hele uttalelsen her.