Likestillings- og diskrimineringsombudet ble gjort oppmerksom på en
kunngjøringstekst for opptak av stipendiater til A.

 I kunngjøringsteksten stod det blant annet at ”… erfaringsmessig er stipendiater under 45 år…”

Ombudet uttaler at kunngjøringsteksten er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder i arbeidsmiljøloven § 13-1(1), jf § 13-2.

Ombudet viser til at stillingsannonser som ikke diskriminerer er en forutsetning for et arbeidsmarked som er åpent for alle. Ombudet vektlegger at formuleringen i kunngjøringsteksten kan gi inntrykk av at A foretrekker søkere under 45 år.

Ombudet mener dette kan føre til at ellers kvalifiserte søkere over 45 år lar være å søke på stipendiatstillingene.

Ombudet finner også at det ikke er saklig å ha med en slik henvisning til alder i kunngjøringsteksten.

Les hele uttalelsen her (PDF).