Kvinnelig arbeidstaker oppsagt på grunn av graviditet

Kvinnen hadde arbeidet som lærling for et enkeltmannsforetak. Etter lærlingperioden ble hun ansatt. Når hun informerte arbeidsgiveren/eieren av enkeltmannsforetaket om graviditeten ble hun sagt opp. Vernet mot graviditetsdiskriminering er svært strengt. Oppsigelse på grunn av graviditet er forbudt etter likestillingsloven § 3.

Diskrimineringsgrunnlag: Graviditet
Saksnummer:  08/1088
Lovanvendelse:  likestillingsloven § 4, jf. § 3 annet ledd, nr. 2.

Les hele uttalelsen her (PDF).

Saken ble klaget inn til behandling hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Nemnda behandlet spørsmålet i møte 30. oktober 2009. Likestillings- og disrimineringsnemnda var enig i ombudets konklusjon. De konkluderte derfor med at "arbeidsgiveren handlet i strid med likestillingsloven § 3 da arbeidsforholdet ble avsluttet