NHF mener Matchs butikk i Karl Johans gt. 12 J er utformet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9, fordi inngangspartiet på Match har trapper som gjør det vanskelig og/eller umulig for personer med nedsatt bevegelsesevne å komme inn i butikkens lokaler.

Ombudet har konkludert med at Matchs butikk i Karl Johans gt. 12J ikke oppfyller diskriminerings- og tilgjengelighetslovens plikt til å sikre universell utforming av butikken, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, første setning. Ombudet har imidlertid funnet at en utbedring av inngangspartiet vil være uforholdsmessig byrdefullt, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, annen setning.

Under forutsetning av at Match ikke fornyer leiekontrakten i Karl Johans gt. 12J etter 25. juli 2010, når leiekontrakten for nåværende lokaler går ut, har ombudet konkludert med at Match ikke handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd, jf. § 9 fjerde ledd.

Les hele uttalelsen her (PDF).