Manglende universell utforming kommunes lokaler

Ombudet mottok en klage over manglende universell utforming av Frøya kommunes lokaler for legekontor, fysioterapi, helsestasjon og jordmortjeneste.

Klagen gjaldt manglende universell utforming ved at det ikke var tilstrekkelig antall parkeringsplasser for bevegelseshemmede utenfor lokalene, at inngangspartiet ikke var tilrettelagt og at det ikke var tilfredsstillende toalettfasiliteter for bevegelseshemmede.

Frøya kommune mente det var uforholdsmessig inngripende å kreve ombygging av lokalene, da legekontoret m.v. skal flytte til nye lokaler i 2010.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at Frøya kommune bryter plikten til å sikre universell utforming ved manglende tilrettelegging av inngangspartiet. I de øvrige forhold konkluderte ombudet med at det var uforholdsmessig å kreve universell utforming. Ombudet mente at kommunen uansett ville ha en plikt til å sikre bedre tilgjengelighet til toaletter.

Saksnummer: 09/1052.
Diskrimineringsgrunnlag: Nedsatt funksjonsevne.

Les hele uttalelsen her (PDF).