Manglende universell utforming av 7-eleven

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 20. april 2009 fra A.

A mener Reitan Servicehandel bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, fordi inngangspartiet på 7-eleven Røa har trapper som gjør det vanskelig og/eller umulig for personer med nedsatt bevegelsesevne å komme inn i butikkens lokaler.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at Reitan Servicehandel i utgangspunktet ikke oppfyller diskriminerings- og tilgjengelighetslovens plikt til å
sikre universell utforming av 7-eleven Røa, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Ombudet har imidlertid kommet frem til at en utbedring av inngangspartiet vil være uforholdsmessig byrdefullt på nåværende tidspunkt.

Konklusjon

7-eleven Røa v/Reitan Servicehandel bryter ikke diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd, fordi en utbedring av inngangspartiet vil være uforholdsmessig byrdefullt på nåværende tidspunkt.

Ombudet forutsetter at virksomheten oppfyller kravene til universell utforming etter inngåelse av ny leiekontrakt sommeren 2010. Vi ber om å bli holdt orientert i saken.

Saksnummer: 09/934.
Diskrimineringsgrunnlag: Nedsatt funksjonsevne.

Les hele uttalelsen her (PDF).