Ombudet finner ikke grunn til å tro at en mann med afrikansk bakrunn ble forskjellsbehandlet av høyskolen og studentsamskipnaden sin. Mannen klaget til ombudet etter at han ble utvist fra en høyskole.

Klager mente utvisningen var usaklig og hadde sammenheng med at han var afrikansk og hadde mørk hudfarge. Klager viste blant annet til at høyskolens vedtak var skrevet på norsk, et språk han ikke behersket, og at dette medførte dårlig kommunikasjon mellom partene. Han hevdet forøvrig at læreren hadde utstøtt ham fra klasseromsundervisningen, pålagt ham tyngre oppgaver enn andre elever og forskjellsbehandlet ham ved eksamen.

I tillegg fremmet mannen en klage mot studentsamskipnaden. Han mente at studentsamskipnaden hadde diskriminert ham ved at han hadde blitt tildelt en leilighet som han måtte dele med en student som manglet fingre og tær. Han mente studentsamskipnaden gjennom dette hadde utsatt ham for en stor helsefare.

Mannen hevdet også at studentsamskipnaden brukte ham som ”slave” fordi han hadde fått en rengjøringsfaktura til tross for at han selv hadde vasket leiligheten.

 I tillegg hevdet klager at studentsamskipnaden foretok uanmeldte inspeksjon, og at dette kunne medføre at det ble utplassert narkotika i leiligehten. Mannen mente at diskrimineringen hadde skjedd fordi han var afrikansk og hadde mørk hudfarge.

 
Ombudet fant ikke noen holdepunkter for klagers påstand, verken når det gjaldt  høyskolen eller studentsamskipnaden. Høyskolens utvisningsvedtak var basert på at klagers prosjektoppgave ble ansett som plagiat. Klager var representert av advokat og hadde fått flere anledninger til å forklare seg før høgskolen fattet utvisningsvedtaket. 

Når det gjaldt klagen mot studentsamskipnaden viste det seg at mannen hadde fått en ny hybel og at rengjøringsfakturaen var blitt halvert. Ombudet bemerket at det muligens hadde oppstått misforståelser mellom partene. Derfor fant ombudet heller ikke noen grunn til å tro at mannen hadde vært forskjellsbehandlet.

 

Saksnummer: 08/515
Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven
 

Les hele uttalelsen her (PDF).