En mann klaget til ombudet på at en fagforening ikke ivaretok hans og andre polske arbeideres interesser. A viste til at fagforeningen ikke hadde besvart all korrespondanse fra ham. Han hevdet også at representanter fra fagforeningen hadde kommet med diskriminerende uttalelser om polske arbeidere.

Ombudet kom til at det ikke var grunn til å tro at A var blitt behandlet dårligere enn andre fagorganiserte arbeidere ville blitt i en tilsvarende situasjon, uavhengig av nasjonal opprinnelse.

Ombudet fant også at fagforeningen ikke diskriminerer polske medlemmer generelt. Ombudet la særlig vekt på at fagforeningen hadde ansatt en polsk organisasjonsarbeider for å bistå polske medlemmer. En tillitsvalgt som særlig arbeidet med utenlandsk arbeidskraft var også hentet inn.  Videre hadde organisasjonen sørget for at polsk-norsk tolk var til stede i møte med A.

Saken ble påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som opprettholdt ombudets uttalelse. Referanse: 43/2010

Saksnummer: 09/1980.
Diskrimineringsgrunnlag: Nasjonal opprinnelse.

Les hele uttalelsen her (PDF).