Ombudet har konkludert med at en skole ikke aldersdiskriminerte en lærer som hevdet at hun ble forskjellsbehandlet på grunn av ulike tiltak som ble iverksatt mot henne da hun var 59 år.

Kvinnen henvendte seg til ombudet fordi hun mente at hun var blitt diskriminert på grunn av alder i strid med bestemmelsen i arbeidsmiljøloven §. Kvinnen var 6o år da hun klaget til ombudet.

Det hadde kommet flere klager på læreren opp gjennom årene som ikke hadde ført til at det ble iverksatt tiltak mot læreren.  Læreren mente at det var aldersdiskriminering når skolen først på et tidspunkt da hun var blitt 59 år at skolen innførte tiltak overfor henne.

Tiltakene besto i at det ble gjennomført en kartlegging av de psykososiale forholdene i henne klasse. Da hun kom tilbake fra sykemelding måtte hun være eksamensvakt og vikar. Hun ble i tillegg underlagt veiledning og observasjon fra en ekstern konsulent.

Ombudet vurderte om læreren var blitt utsatt for negativ forskjellsbehandling på grunn av sin alder. Ombudet kom til at det ikke hadde skjedd forskjellsbehandling på grunn av alder. Ombudet mente at det ikke var dokumentert at hun hadde blitt behandlet dårligere enn andre lærere i tilsvarende situasjon.

Ombudet fastslo også at skolen ikke kunne være avskåret fra å iverksette tiltak på grunn av klage selv om skolen ved klager hadde unnlatt å iverksette tiltak.


Diskrimineringsgrunnlag: Alder
Saksnummer: 08/1768
Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven § 13-2 nr. 1

 

Les hele uttalelsen som pdf

Les hele uttalelsen i Word