Trakassering i arbeidslivet og avskjedigelse på grunn av språk og nasjonal opprinnelse

En mann av polsk opprinnelse klaget fordi arbeidsgiveren hadde avskjediget ham og anmeldt ham for nasking. Mannen mente seg diskriminert på grunn av språk og nasjonal opprinnelse.

Mannen hevdet at han hadde vært utsatt for konstant trakassering fra daglig leder. Mannen hevdet blant annet at daglig leder bestandig hadde kritisert hans arbeid, nektet ham pauser og overvåkt ham. Han mente at trakasseringen skyldtes hans manglende kunnskaper i norsk. Videre hevdet mannen at arbeidsgiver hadde pålagt ham ulønnet overtidsarbeid og nektet ham fridager. Han hevdet at arbeidsgiver hadde gitt uttrykk for at han var mindre verdt enn norske ansatte og at polsk arbeidskraft i Norge ikke hadde rett til fridager.  For øvrig mente mannen at arbeidsgiveren hadde avskjediget ham og anmeldt ham på falske premisser. Ombudet ble etter hvert orientert om at anmeldelsen til politiet hadde blitt henlagt, men dette hadde ingen innvirkning på ombudets vurdering av saken.

Ombudet fant at mannen ikke i tilstrekkelig grad hadde dokumentert at den forskjellsbehandlingen som han påsto han hadde vær utsatt for, hadde en sammenheng med hans polske opprinnelse eller hans manglende kunnskaper i norsk. Ombudet hadde fått navnene på noen av klagers daværende kollegaer og hadde forgjeves prøvd å innhente vitneforklaringer fra disse personer. Ombudet måtte derfor konkludere at arbeidsgiver ikke hadde handlet i strid med diskrimineringsloven.

Les hele uttalelsen her (PDF - åpner seg i egte vindu).